Cenník

Technické kontroly vozidiel
Motocykel ( L1e, L2e, L3e, L4e )30,00
Osobný, dodávkový, nákl. automobil, 4-kolka ( M1,N1,L5e,L6e,L7e )40,00
Prípojné úžitkové ( O2)30,00
Osobný, dodavkový Benzín + LPG,CNG ( M1,N1,L5e,L6e,L7e,G )40,00
Nákladný, špeciálny automobil ( M2, M3, N2, N3)55,00
Nákladný, špeciálny automobil LPG,CNG ( N2, N3, M2. M3, G )60,00
Prípojné úžitkové ( O3-O4, R2-R4 )40,00
Traktor ( T1-T5 )40,00
Doplatky za kontroly dovezených vozidiel
Kontrola jednotlivo dovezeného vozidla Benzín+LPG,CNG/RKAT,OBD20,00
Kontrola jednotlivo dovezeného vozidla N2,N3,M2,M320,00
Kontrola jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia10,00
Opakované kontroly
Motocykel, osobný, dod., prípoj. ľah.(L1e – L7e,M1,N1,O1,R1-R4)10,00
Motocykel, osobný, dod., prípoj. ľah.(L1-R4) + Brzdy20,00
Nákladný, špec. automob.( M2,M3,N2,N3,G ) – LPG,CNG, traktor25,00
Prípojné vozidlá za nákl. vozidlá a ťahače (O2, O3, O4 )20,00
Služby
Administratívna TK15,00
Zvláštna kontrola v čiastočnom rozsahu ( M1, N1, L5e-L7e )15,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu ( L1e-L4e, O1, R1 )15,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu-plyn ( M1, N1, L5e-L7e, G )15,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu-RKAT ( M1, N1, L5e-L7e, G )20,00
Zvl. kontr. v čiastočnom rozsahu-LPG,CNG+RKAT(M1,N1,L5e-L7e,G)25,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu ( M2, M3, N2, N3, G )30,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu-LPG,CNG ( M2, M3, N2, N3, G )25,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu ( O2-O4, R2-R4 )20,00
Zvlášt. kontr. v čiastočnom rozsahu ( T1-T5 )20,00
Kontrola bŕzd na brzdovej stolici ( M1, N1, G, T1-T5 )15,00
Kontrola bŕzd na brzdovej stolici ( M2,M3,N2,N3,O2,O3,O4,R2-R4,G )20,00
Kontrola svetiel s nastavením, kontrola nápravy10,00
Konzultácia – poradenstvo ( hodinová sadzba )30,00
Emisné kontroly vozidiel
Osobný automobil – M1,N1 – Benzín/Diesel30,00
Osobný a nákladný automob.- M1, N1 – LPG/CNG40,00
Nákladný automob.( M2, M3, N2, N3, T) – Diesel45,00
Administratívna EK15,00
Traktor ( T1-T5 )40,00