Stanica technickej kontroly

Rýchlo a kvalifikovane pre všetky kategórie vozidiel. V čase konania technickej kontroly musí mať vozidlo platnú emisnú kontrolu, v opačnom prípade je potrebné vykonať emisnú kontrolu ako prvú. Obe kontroly vykonávame v priebehu jednej hodiny – ušetríme Váš čas i peniaze.

Na vykonanie technickej kontroly je potrebné predložiť originál OEV (tzv. Veľký technický preukaz) a ak existuje, tak aj osvedčenie o predošlej technickej kontrole.